Na finančním trhu jsem každý den. Vy nemusíte.

Mgr. Martin Tománek – Investiční poradce

Číst Blog

Na finančním trhu jsem každý den. Vy nemusíte.

Mgr. Martin Tománek – Investiční poradce

Číst Blog

Na finančním trhu jsem každý den. Vy nemusíte.

Mgr. Martin Tománek – Investiční poradce

Číst Blog
Motto
“Říjen. Jeden z obzvláště nebezpečných měsíců pro akciové spekulace. Dalšími jsou pak červenec, leden, září, duben, listopad, květen, březen, červen, prosinec, srpen a únor.” – Mark Twain
Číst další moudra na blogu
Kdo jsem

Vzděláním jsem politolog. Během studií jsem se zajímal především o mezinárodní obchod a politickou ekonomii. Následně jsem na Univerzitě Hradec Králové působil jako externí vyučující, vedl jsem kurz Mezinárodní politická ekonomie. Náhoda mě zavedla na finanční trh, na kterém se pohybuji od začátku roku 2007. Dostal jsem se k investiční literatuře, která se pro mě rychle stala zálibou, čas od času hraničící s posedlostí. Jako první jsem přečetl knihu Inteligentní investor Benjamina Grahama, kterou dodnes pokládám za nepřekonanou investiční bibli.

Záhy jsem začal investovat jak finanční prostředky svých prvních klientů, tak rovněž vlastní úspory. O několik měsíců později vypukla globální finanční krize, kterou ve zpětném pohledu vnímám jako vůbec nejcennější lekci. Nepříjemný medvědí trh na akciových trzích jsme s klienty úspěšně přestáli, přičemž s hrstkou těch nejodvážnějších jsme se vydali na nákupy za výprodejové ceny.

Aktuálně poskytuji investiční poradenství fyzickým i právnickým osobám. Dále se věnuji lektorské a publikační činnosti. Rovněž se podílím na řízení akciového podílového fondu. Své investiční rozhodování zakládám na hodnotové strategii.

Co pro vás mohu udělat

Finanční zabezpečení rodiny

Mezi velmi časté cíle klientů patří finanční zabezpečení rodiny. Výchova a finanční zabezpečení dětí přirozeně patří mezi nejčastější investiční cíle.

Zhodnocení stávajícího portfolia

Nabízím službu vyhodnocení Vašeho stávajícího investičního portfolia. Otázky, které je v takovém případě nutné položit.

Plánování renty

Demografické trendy jsou neúprosné. Světová populace stárne a dožívá se čím dál vyššího věku. Vlády rozvinutých zemí vynakládaly v roce 1970 na penze průměrně 4 % svého hrubého domácího produktu. V roce 2015 to bylo již 9 %.

Akumulace aktiv

Investor je buď ve fázi postupného vytváření finančního majetku (ve fázi akumulace), nebo ve fázi čerpání, respektive spotřebovávání. Akumulace aktiv probíhá formou pravidelného investování.

Udržení hodnoty majetku

Získat či vybudovat majetek je jedna věc. Je to ale pouze jedna strana mince. Stejně tak důležité je majetek dlouhodobě udržet.

Generování pravidelného příjmu

Fázi akumulace aktiv máte za sebou, nebo se konec této fáze blíží. Přemýšlíte, jak nastavit Vaše investiční portfolio tak, aby generovalo pravidelný příjem a zároveň nadále plnilo úlohu udržování kupní síly Vašich peněz.

Kontaktujte mě

martin.tomanek@gmail.com

+420 736 275 613

Prague Gate, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 11

S kým spolupracuji