Investoři, bděte! Nabízí se vám bezcenné dluhopisy.

Mou nejhorší investicí byla půjčka kamarádovi. Potřeboval nutně peníze a slíbil, že je za pár týdnů vrátí. Nestalo se tak. Příliš pozdě jsem zjistil, že jsem kamaráda vlastně vůbec neznal. Nevěděl jsem, že nejsem zdaleka jeho jediný věřitel. Dlužil, kam se podíval, a neměl z čeho splácet. Ztráta 100 % byla nevyhnutelná. Postupem času jsem to začal brát z té lepší stránky, jako cennou zkušenost a ponaučení. A proč o tom píšu? Možná mám stále ještě problém se s tou ztrátou smířit? Naštěstí ne. Jednoduše jsem přesvědčený o tom, že stejnou chybu dnes dělají mnozí investoři, kteří se vrhají na dluhopisy často podivných firem. Neznají svého dlužníka.

Evidentně si toho všimla i Česká národní banka, která publikovala „Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů“, viz odkaz níže. Jeden z bodů desatera vypadá na první pohled jako triviální, konkrétně: „Je nutné si uvědomit i to, že pokud se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů, může dojít nejen k nevyplacení kupónů, ale i k nesplacení investované částky (jistiny).“ Řečeno trochu jinak. Kupujete dluhopis, což znamená, že poskytujete firmě půjčku a stáváte se jejím věřitelem. Dlužník vám na oplátku nabídne předem dohodnutý výnos, respektive kupon. Pokud ovšem firma zbankrotuje, mění se garantovaný výnos na garantovanou ztrátu. ČNB proto radí: „zjistěte si sami co nejvíce informací o jeho [dlužníkově] bonitě, protože na ní závisí návratnost vašich finančních prostředků.“ Bohužel praxe je jiná. Je překvapující, kolik investorů dnes nakupuje dluhopisy bez jakékoli analýzy a prověřování.

Uvedeme si příklad na firmě EMTC. Firma investorům nabídla dluhopisy se splatností v roce 2022 a výnosem 6,8 % ročně. Za aktuální situace, kdy máme na spořicích účtech a českých státních dluhopisech prakticky nulové úrokové sazby/výnosy, to zní jako zajímavá investiční příležitost. Bohužel to má zásadní háček. Pokud si otevřete výroční zprávu firmy EMTC za rok 2015 (za rok 2016 zatím není k dispozici), musíte se vyděsit. V rozvaze najdete, že firma má záporný vlastní kapitál zhruba minus 145 milionů korun a vrší jen samé ztráty. Ve zprávě nezávislého auditora ověřujícího účetní závěrku firmy EMTC se potom dočtete: „Stejně tak upozorňujeme na neustále se zvyšující neuhrazenou ztrátu společnosti a stále více záporný vlastní kapitál. Valná hromada společnosti nastínila, jak to řešit, ale žádný z navržených způsobů nebyl zatím realizován. Mimo jiné to spolu s blížící se splatností vydaných dluhopisů a dalších zápůjček v roce 2017 a fakturací z cca 90 % na spojené osoby vyvolává významnou nejistotu ohledně nepřetržitého trvání společnosti.“

Překlad bez povinné diplomacie: Jste finančně vyřízení a vůbec se nebudeme divit, když to hned zítra zabalíte. Je záhadou, že si vůbec někdo koupí ty vaše prakticky bezcenné dluhopisy.

Obávám se ale, že spousta investorů se o tyto „detaily“ nezajímá. Vidí jen ten „garantovaný“ výnos a ani je nenapadne, že v případě bankrotu emitenta dluhopisů mohou přijít o celou svou investici.

 

Odkaz: http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html