Portfolio

Finanční zabezpečení rodiny

Mezi velmi časté cíle klientů patří finanční zabezpečení rodiny. Výchova a finanční zabezpečení dětí přirozeně patří mezi nejčastější investiční cíle.

Udržení hodnoty majetku

Získat či vybudovat majetek je jedna věc. Je to ale pouze jedna strana mince. Stejně tak důležité je majetek dlouhodobě udržet.

Akumulace aktiv

Investor je buď ve fázi postupného vytváření finančního majetku (ve fázi akumulace), nebo ve fázi čerpání, respektive spotřebovávání. Akumulace aktiv probíhá formou pravidelného investování.

Generování pravidelného příjmu

Fázi akumulace aktiv máte za sebou, nebo se konec této fáze blíží. Přemýšlíte, jak nastavit Vaše investiční portfolio tak, aby generovalo pravidelný příjem a zároveň nadále plnilo úlohu udržování kupní síly Vašich peněz.

Plánování renty

Demografické trendy jsou neúprosné. Světová populace stárne a dožívá se čím dál vyššího věku. Vlády rozvinutých zemí vynakládaly v roce 1970 na penze průměrně 4 % svého hrubého domácího produktu. V roce 2015 to bylo již 9 %.

Zhodnocení stávajícího portfolia

Nabízím službu vyhodnocení Vašeho stávajícího investičního portfolia. Otázky, které je v takovém případě nutné položit.